Xem tin tức chi tiết

Đóng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH - KHÓA HỌC "CẬP NHẬT ỨNG DỤNG COBLATOR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG"

Chương trình - Coblator.docx

Chương trình tập huấn:

 

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG COBLATOR

TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG

Ngày 03 – 04 tháng 11 năm 2016

 

Ngày 4/11/2016

08:30 - 11:00

Phẫu thuật thị phạm  

11:30 - 12:30

Thảo luận

12:30 - 13:30

Nghỉ ăn trưa.

  13:30 - 14:00

PT thanh quản bằng Coblator:

Chỉ định, kỹ thuật và biến chứng

BS. Shrinivas Kishore

14:00 - 14:30

Thảo luận

14:30 – 16:00

Phát Giấy chứng nhận

Bế mạc

Ngày 03/11/2016

08:00 - 08:15

Tiếp đón Giảng viên và học viên

08:15 - 09:00

Giới thiệu và khai giảng

PGS. Trần Phan Chung Thủy

GS. Baharudin

BS. Shrinivas Kishore

09:00 - 12:00

Phẫu thuật thị phạm  

12:00 - 13:30

Nghỉ ăn trưa.

 13:30 - 14:00

Công nghệ và cơ chế Coblator

BS. Shrinivas Kishore

14:00 - 14:30

Cắt Amidan bằng Coblator:

Chỉ định, kỹ thuật và biến chứng

GS. Baharudin

14:30 - 14:45

Giải lao

14:45 - 15:15

Nạo VA bằng Coblator:

Chỉ định, kỹ thuật và biến chứng

GS. Baharudin

15:15 - 15:45

Chỉnh hình họng màn hầu bằng Coblator: Chỉ định, kỹ thuật và biến chứng

BS. Shrinivas Kishore 

15: 15 – 16:00

Thảo luậnBệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ :